onsdag 13. februar 2008

Carl Davidoff og Tsjaikovsky


For undertegnede var Carl Davidoffs (1838-1889) musikk ukjent da denne platen dukket opp. Det er Wen-Sinn Yang som er solist og sammen med Latvias Nasjonale symfoniorkester ledet av Terje Mikkelsen, blir møtet med denne russiske komponisten av det hyggelige slaget. At platen også inneholder ett av de mest elskede celloverk, gjør opplevselen meget god.

Yang er en mektig god musiker, og han har med seg et lydhørt og godt orkester på denne innspillingen som opprinnelig er gjort i 1997 og 1998.
At han har tatt for seg den forholdsvis ukjente komponisten Carl Davidoff er spennende, all den tid dette var en av datidens store cellister. Musikken har nydelig melodilinjer og orkestreringen er absolutt av det gode slaget.
Koblingen mellom Davidoff og Peter Tsjaikovskys (1840-1893) «Rokokko-variasjoner» fra 1877 er mer enn godkjent. Den skaper et perspektiv til Davidoffs musikk og vi man blir egentlig litt forundret over at de to cellokonsertene ikke har fått et større internasjonalt publikum.
Nordmannen Terje Mikkelsen leder her orkesteret han var sjefdirigent for fra 2001 til 2005.
Dette er en meget god plate som anbefales alle som liker soloverk for strykere.
Davidoffs tredje og fjerde cellokonsert er gitt ut på samme platemerke, samme solist og dirigent, men med Shanghai Symfoniorkester.

WEN-SINN YANG: Celloverk av Davidoff og Tsjaikovsky
Latvia nasjonale Symfoniorkester - Terje Mikkelsen
CPO 777 263-2 (1997-1998/2007)
Genre: Klassisk

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar