fredag 25. januar 2008

For fløyte og gitar

Den norske komponisten Karsten Brustad (1959) blir her portrettert av to strålende musikere. Fløytisten Marianne Aaarum og gitaristen Gjermund Titlestad presenterer her en plate som aldri blir kjedelig.

Årsaken er todelt. Musikken til Brustad har et spenn som gjør at ørene fasineres underveis. I tilegg er musikken hans full av linjer - samtidig som man blir imponert over de to musikernes meget gode teknikk.
Våren 2006 gjennomførte musikerne en turné med musikk skrevet av komponisten Karsten Brustad. Til dette prosjektet bestilte de "Liánhuà" for fløyte solo og "Verdunkeln"; for fløyte og gitar.
Disse to verkene viser hvilken betydelig kammermusikkkomponist Brustad er, ikke minst for det aller minste formatet. Nå er det et spenn på 30 år mellom det eldste og det yngste verket på denne plata, som på mange måter viser komponisten utvikling. Her finner vi enkle melodiøse småstykker til lengre solo- og duo-verk med fokus på nye spilleteknikker og det klanglige som bærende element. Brustad har utviklet nye måter å spille flageoletter på gitaren. Preparering og fiolinbue på strengen gir ytterligere klanglige nyanser. Slikt gjør en lytteropplevelse spennende.
---
Spilleteknikker for fløyte som "multiphonics" gjør det mulig å frambringe akkorder på et melodi-instrument. Såkalte "whistletones" er svake toner i det høye registeret med en lett gjenkjennelig karakter. Fløytisten spiller også enkle tilleggs-instrumenter som eggdeler og rytme-egg. Musikerne turnerer de omfattende utfordringene komponisten gir, og former musikken naturlig og overbevisende.
Brustad benytter datamaskin til sonogram-analyser av nye spilleteknikker, noe som gir nytt musikalsk materiale. Et sonogram viser lydens hele frekvensspekter og kan filtreres til å vise tonehøyder.
Et tidlig verk som "If Nights Dawn Imposed All" (1987) bygger på en Indisk raga og bruker materialet improvisatorisk, men også i form av en tradisjonell fuge-sats. Karsten Brustad (1959) studerte klassisk gitar første halvdel av 1980-tallet ved Buskerud og Østlandets Musikkonservatorium (nå innlemmet i Norges musikkhøgskole). Han har hatt veiledning i komposisjon privat, og hans hovedvirke har vært som komponist de siste 20 årene. Brustad har skrevet for orkester, kor, ulike kammerbesetninger og soloinstrument.
Han har komponert flere rene elektroakustiske verk, bl.a. til andre kunstarter; billedkunst, TV, video og teater. Han er også opptatt av å integrere elektronikk og akustiske instrumenter. Flere verk er utgitt på CD og Karsten Brustad har mottatt en rekke bestillinger og stipend. "På hjemmesnekret gitar lagde jeg som barn små melodier jeg kunne memorere og spille igjen takket være en spesiell fargefornemmelse knyttet til hver enkelt melodi. At de dermed fikk en egen identitet, som gav en reproduserbar opplevelse, ble en grunnleggende og viktig erfaring".
  • Biografi om Karsten Brustad finner du her! 
MARIANNE AARUM/ GJERMUND TITLESTAD: "Liánhuá, EURIDICE (2007), EUCD 39, Spilletid: 56:51 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar