lørdag 22. mars 2008

Djerve meditasjoner

Orgelmeditasjoner kan nok sies å være av den smale sorten musikk. Og slikt sett glir denne innspillingen greit inn i "den forhåndsinnstilte boksen". Likevel er det elementer i Bjørn Andor Drages musikk som får hjernecellene til å reagere.
For det første er improvisasjonene skapt med utgangspunkt i dikt av Reidun Mæsel Kolvik og relieffer av Gunnar Torvund. Relieffene til Torvund henger på begge sider av alteret i Rønvik Kirke, der platen er innspilt, og diktene er skrevet om og til Torvunds relieffer. Diktsyklusene fremføres ikke vokalt, men gjengis skriftlig i en bok som følger med CD’en. Alle har de på forskjellig vis og med forskjellig innfallsvinkel arbeidet med den tradisjonelle Korsveiens14 stasjoner, hvor Jesu lidelseshistorie blir fortalt fra Jesus blir dømt til døden til han blir lagt i graven. Slikt sett får lytteren en meget god referanse som ledsager Drages musikk.
For det andre finner vi igjen elementer fra pasjonssalmer, egenkomponerte temaer, samt noen overraskende melodisnutter som Drage har implantert i det endelige verket.
Og tidvis treffer Drage meditasjonstanken godt, selv om noen av de forannevnte elementene skaper en tanke mer uro enn man kanskje kunne øsnke - sett ut i fra et religisøt motiv. Men noe av musikken er riktig så djerv - og ved gjentagende gjennomlyttinger finner lytteren stadig flere spennende innfallsvinkler, og man kan på en måte konkludere med at denne musikken egner seg vel så mye i en konsertant sammenheng, som i en religiøs.
Om cd'en
Historien om korsveien er fortalt med en ettertenksom og menneskelig stemme, som åpner opp for å se denne kjente fortellingen på en ny måte, noe som forøvrig flere kjente billedkunstnere har gjort siden tradisjonen ble etablert på 300 tallet.
Da ble det vanlig at kristne i Jerusalem, som en del av sin påskefeiring, gikk den samme veien som Jesus hadde gått fra Oljeberget til Golgata. Underveis stanset de ved utvalgte steder, leste tekster om det som hadde skjedd der, ba bønner og sang hymner
På 1300-tallet oppstod en ny fromhet med vekt på innlevelse i Jesu liv og hans lidelse. Evangelienes beretninger ble smeltet sammen med legender og detaljer fra andre kilder til en helhetlig fortelling. Bildene fra Jesu liv skulle hjelpe de troende til meditasjon.
I 1731 fastla pave Klemens XII korsveiandakten som liturgisk tradisjon. Det ble nå fastlagt at korsveien skulle ha 14 stasjoner med faste navn. Utover 1800-tallet fikk stadig flere katolske kirker sin korsvei. Fra midt på 1900-tallet har korsveiandakten i mange kirker spilt en viktig rolle sammen med frigjøringsteologien. Dette gjelder særlig i Latin-Amerika.
Flere kjente kunstnere har laget sine tolkninger av korsveien. Henri Matisse laget tidlig på 50-tallet en korsvei til Rosenkranskapellet i Vence. I National Gallery i Washington henger den jødiske kunstneren Barnett Newmanns korsvei, med utgangspunkt i Jesu rop på korset: ”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?” I Norge har Victor Sparre laget sin korsvei i det store glassmaleriet i Jeløya kirke (1975). I Håkon Blekens malerier til St. Olavs kirke Trondheim (1981), er billedflaten dekket med moderne mediebilder av krig og ødeleggelser. Over dette er de tradisjonelle motivene fra de 14 korsveistasjonene malt i transparente mørke farger. Bleken har på denne måten knyttet sammen Jesu korsvei med lidelsen i vår moderne verden.
I 1999 laget Gunnar Torvund Korsveien til Rønvik kirke, som er gjengitt i sin helhet i denne CD-boken. I 2006 ble Reidun Mæsel Kolviks diktsyklus laget til Torvunds korsveibilder. På CD’en ”Via Dolorosa” fungerer Bjørn Andor Drages orgelimprovisasjoner som frie, instrumentale kommentarer til relieffene og diktene.
Bjørn Andor Drage er høgskolelektor i orgelspill ved Høgskolen i Tromsø og freelance musiker. Han er utdannet ved Norges Musikkhøgskole og debuterte i Oslo Konserthus i 1984. Som utøver har han hatt konserter i mange land. Han er også aktiv som samtidskomponist og improviserende musiker i flere genre.
Gunnar Torvund er en av Norges mest anerkjente billedhugger, ikke minst for hans evne til å uttrykke vare og underfundige stemninger med uvante uttrykk og materialer. Kirkeutsmykningene hans stiller spørsmål, og gir oss det velkjente på en ny og uventet måte. Torvund har en stor og variert produksjon bak seg, og har hatt en rekke separatutstillinger i inn- og utland.
Reidun Mæsel Kolvik er bosatt på Gildeskål prestegård, er mor til 4, og arbeider som psykiater i Bodø. Hun har tatt forfatterstudier og skrevet poetiske tekster i flere tiår. 

BJØRN ANDOR DRAGE: "Via Dolorosa"
Kirkelig Kulturverksted FXCD 318
Spilletid: 54.06 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar