lørdag 6. september 2008

Alle korpsmusikeres komponist

Dette er en komplett innspilling av Gustav Holsts musikk for janitsjarkorps.
"Alle" korpsmusikanter har en eller annen gang stiftet bekjentskap med denne utrolige britiske komponisten, som på sitt spesielle vis fletter folkemusikken inn i kunstmusikken. Holst var også en foregangsmann, sammen med bl.a. Ralph Vaughan Williams, i å skrive musikk for blåseorkestere. En kan på mange måter kalle Holst for alle korpsmusikanters komponist.
Nå har "Marinemusikken" tatt for seg komponisten samlede skriverier for janitsjar på denne dobbelt-cd'en. Og det er bare å legge seg paddeflat for musikernes og dirigent Leif Arne Tangen Pedersens tolkninger. Fremførelsene er gjort med lidenskap, innsikt og musikalsk pondus. Det klinger rent, og Pedersen er også en meget dyktig interpret - spesielt med tanke på den forståelse han viser for denne britiske komponistens intensjoner i musikken.
Dette er første gang all musikk av Gustav Holst for denne besetningen er samlet på en plate. Platen inneholder både kjente og mindre kjente verk samt noen som aldri har blitt lydfestet før.
"The praise of King Olaf" er kanskje det historisk sett mest interessante verket på platen. Verket er scenemusikk til et skuespill som omhandler Kong Olav den helliges tur til London for å hjelpe kong Ethelred å kaste ut danskene. Her medvirker Grex Vocalis, som er med på å levendegjøre et verk som merkelig nok kanskje aldri er blitt fremført tidligere.
Gustav Holst (1874-1934) var en engelsk komponist med russiske aner. Holst er mest kjent for sitt orkesterverk "Planetene" skrevet mellom 1914 og 1916, men han er også kjent for å ha lagt grunnlaget for et orginalskrevet repertoir for janitsjarkorps sammen med Ralph Vaughan Williams og Gordon Jacob.
Innhold:
"Three Folk Tunes", "Suite nr.1 Ess-dur", "Hammersmith", "Suite nr.2 F-dur", "Bach's Fugue a la Gigue", "A Moorside Suite" (2 versjoner), "The Praise of King Olav", "Marching Song", "I vow to thee my Country", "Mars" og "Jupiter" (fra "Planetene"). 

KONGELIGE NORSKE MARINES MUSIKKORPS

  • The Praise of King Olav
  • MM Marine, SRC 110
  • 2008

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar