lørdag 19. desember 2009

En fasinerende cd-samling

Halgeir Schiagers store serie med orgelmusikk av Gustav Merkel (1827- 1885) er nå utgitt - og her er det bare å bøye seg i støvet over store tolkninger.
Merkel representerer en saksisk orgeltradisjon med tyngdepunkt i Dresden og Leipzig, godt integrert i en midttysk tradisjon. Mens Merkels komposisjonsformer er preget av konservativ forsiktighet, er hans utnyttelse av orgelet mer nyansert enn mange samtidige komponisters. Dette skyldes innflytelsen fra samtidens orgler som i sin klanglige oppbygning var påvirket av orkesterklangen på 1800-tallet. Det gjorde seg utslag i flere orkesterimiterende, mer voluminøse og mindre overtonerike stemmer. Samtidig ble det vanlig med stadig registreringsendringer under spill, noe Merkel benyttet seg av i sine orgelkomposisjoner.

Derfor er Schiagers rike spill på orgelet i St. Marienkirche i Barth (cd 3) og St. Jakobkirche i Köthen (cd 4) av det lyttervennlige slaget. Igjen blir man slått av det volumet som innspillingen bestreber. Men klanglig sett fortrekker undertegnede det litt mer konsise resultatet på cd 4.
Når det er sagt er det bare å la seg imponere over Schiagers enorme arbeid med å innstudere og formidle denne musikken. Teknisk og musikalsk er denne organisten av det ypperste man kan finne her hjemme. Så for alle som vil virkelige foreta et dypdykk i denne komponistens orgelverk anbefales disse fire platene på det varmeste.
Det er også lagt ned et betydelig arbeid med cd-heftene, der man finner informativt og godt bakgrunnsstoff for disse innspillingene.
Merkels orgelverker kan inndeles i frie og kirkelige verker. Blant frie verker er det særlig grunn til å fremheve hans ni sonater, fem fantasier, variasjonsverker, pastoraler og verker med forskjellige titler. Med wienerklassiske forbilder er sonatene og fantasiene som regel tresatsige, med satsrekkefølgen hurtig – langsom – hurtig. Innledningssatsene følger vanligvis sonatesatsformen, med en klassisk temadualisme. Mellomsatsene er inspirert av lyriske klaverstykker i samtiden eksemplifisert i Mendelssohns Lieder ohne Worte. Avslutningssatsene utgjøres av fuger, ofte med en introduksjon foran. Kirkelige verker består av koralforspill og tallrike småstykker til gudstjenestebruk. Han skrev også en orgelskole som var mye i bruk.
Dette finner du på cd nr. 3:
SONATE NR. 4, F MINOR, OP. 115,
VIER POSTLUDIEN /III POSTLUDIUM, OP. 44
CHORALSTUDIEN, ZEHN FIGURATIONEN ÜBER DEN CHORAL „WER NUR DEN LIEBEN GOTT LÄSST WALTEN”, OP. 116
SONATE NR. 5 IN D-MOLL, OP. 11
FANTASIE IN D-MOLL, OP. 176
SONATE NR. 6 IN E-MOLL, OP. 137
Dette finner du på CD nr.4:
ADAGIO IM FREIEN STYL, OP. 35
CONCERTSATZ I ES-MOLL, OP. 141
SONATE NR. 7 IN A-MOLL, OP. 140
SONATE NR. 8 IN H-MOLL, OP. 178
6 MARCHES /VI. CHRISTMAS MARCH, OP. 145
12 ORGELFUGEN /XII. ANDANTE, OP. 124
SONATE NR. 9 IN C-MOLL, OP. 183 

HALGEIR SCHIAGER: «GUSTAV MERKEL - ORGAN WORKS VOL. III + IV»
Simax Classics PSC 1275/1320
Spilletid: 154:39 


---
HALGEIR SCHIAGER: «GUSTAV MERKEL - ORGAN WORKS VOL. I + II», SIMAX CLASSICS (2009)
Katalognr: PSC1273/1274, Genre: Kunstmusikk
Spilletid: 2:35:10Gustav Merkel er vel for de fleste et ubeskrevet komponistblad. Likefult viser Hallgeir Schiager oss en romantiker og orgelvirtuos av rang.
At Merkel var en av de mest populære orgelkomponister i Europa og Amerika er lett å skjønne. Dramatikk, klangfarger og maleriske innpakkede verk går rett hjem - også i dag.
For musikk er bent ut fantastisk å lytte til. Den inneholder det den skal og høytalerne i heimen fryder seg over klangkaskader som slynges ut. Men også de vare og melodiske små stykker behandles med sikker komponisthånd fra den tyske mester.
Hallgeir Schiager tar oss med inn i et lydlandskap som han virkelig kjenner. Han har gjennom sitt doktorarbeid gått dypt inn i Merkels orgelverker. Schiager har også fulgt i orgelvirtuosens fotspor, og presenterer her den første av i alt 4 utgivelser innspilt på orgeltyper komponisten selv briljerte på.
Halgeir Schiager er født i 1955 på Biri ved Gjøvik og tok organisteksamen ved Norges musikkhøgskole i 1979, og videre studier brakte ham til München og Strassbourg, der han studerte med henholdsvis professor Franz Lehrndorfer og professor Daniel Roth. Han har spilt inn samtlige orgelverker av den tsjekkiske komponisten Petr Eben på Hyperion fordelt på 5 CD-er. Schiager mottok kritikerprisen i 2001.
På disse to platene finner du:
Fantasia et Fuga a 5 voci in C Major ? Zwei ausgeführte Choräle und Fuge mit Choral ? Sonate zu vier Händen und Doppelpedal in D Minor ? 3 grosse Choralvorspiele ? Fuge BACH in Bb Major ? Zweite Sonate in G Minor ? Sonate Nr. 3 in C Minor
Thema von Beethoven ? 9 leichte Orgelpräludien ? Sechs Orgelstücke ? 12 Orgelstücke ? Pastorale ? Fantasie und Fuge in A Minor ? Fantasie in freiem Style in E Minor ? Fantasie und Fuge in C Minor

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar