lørdag 2. juli 2011

Viktigheten av et dokument

Denne utgivelsen blir gitt ut i forbindelse med den store retrospektive John Cage utstillingen ”The Anarchy of Silence”presentert på Henie Onstad Kunstsenter fra 25.februar til 30.mai 2010.
Utgivelsen dokumenterer John Cage sitt Norges besøk i 1983 hvor han tilbrakte en uke på Henie Onstad Kunstsenter og en gruppe norske musikere med blant annet Christian Eggen, Magne Hagdal, Kjell Samkopf og Rob Waring fremførte Cage sine verk. Besøket ble stående som en viktig milepæl i norsk musikkliv og fremtidige musikkgenerasjoner gjennom Cage sine opptredener, forelesninger og de norske musikernes fremførelser av Cage sine verk.

Nå er dokumentasjonen fra denne uken presentert på en splitter ny cd som viser både de musikalske kvaliteter som komponisten John Cage har. De norske musikerne legger for dagen en sterk musikalitet som nok vitner om hvilken stor inspirasjon det var å møte denne personligheten.
Denne platen blir derfor et viktig dokument - ikke bare viser den at Cage var i Norge, men hvordan en betydelig kom ponists nervær bidrar til spennende og kvalitativt gode fremførelser.
Denne utgivelsen kommer med en 64 siders booklet med nye artikler om Cage, en transkripsjon av en spørsmål og svar samtale som Cage hadde på Statens Kunstakademi, en nyskreven tekst av musikerne som jobbet med Cage og flere uutgitte bilder. Og cd-boka er nesten verd cd-prisen alene.
---
Verkene som er med på denne cd'en er «First, Second & Third Construction», «Music for Marcel Duchamp» og «Branches». 

John Milton Cage Jr.

  • Født 1912 - død 1992
  • Cage ble en sentral skikkelse blant 1950- og 1960-tallets fluxuskunstnere og minimalistiske komponister, og han regnes som en av det 20. århundres mest originale og betydningsfulle musikalske fornyere.
  • En god artikkel: http://en.wikipedia.org/wiki/John_Cage
JOHN CAGE: «In Norway»
PRISMA 707 (2010) 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar