torsdag 10. desember 2009

Unikt dokument

Svein Bjørkøy -sang, Morten Carlsen -bratsj, Jorunn Marie Bratlie -klaver og Tor Espen Aspaas -klaver er representert på denne meget informative og gode trippel-cd'en.
Musikken er meget godt formidlet og har en rekke spennende verk inkludert.
Neoklassiske ideer hadde stor innflytelse på norske musikk. Et flertall av komponistene i tiden fra ca 1930 til 1960-årene var inspirert av neoklassisismen. Ikke minst gjaldt det de mange komponistene fra etterkrigsgenerasjonen som reiste til Paris for å få videreutdanning, eller de som studerte Hindemiths lærebok i komposisjon.
På disse 3 cdene har man samlet musikk av 19 norske komponister. Samlingen viser hvordan de neoklassiske ideene gir seg svært forskjellige stilistiske uttrykk. Noen komponister, som Harald Sæverud, bygget på neoklassisk komposisjonsteknikk, men blandet den med nasjonalt folkloristisk materiale og uttrykk. Andre komponister, som Finn Mortensen, bygget også på neoklassiske prinsipper, men lot seg inspirere av samtidens modernistiske uttrykksmidler. Begge disse holdningene er rikt representert ved flere komponister. Slik blir denne samlingen av norsk neoklassisk musikk svært variert og representerer en stor bredde i norsk musikklandskap.
Komposisjonene har blitt framført ved konserter på Norges musikkhøgskole, og samlingen inneholder også norske verk som aldri før er framført, aldri tidligere innspilt og mange verk som tilhører konsertlivets sjeldenheter. Dette er derfor en unik samling av norsk musikk. Et meget fyldig og godt teksthefte bidrar til å gi ytterligere innsikt i denne norske musikkskatten. 

DIVERSE ARTISTER: «Norwegian neoclassical music»
Euridice EUCD43 (2008), Spilletid: 2.58:13
Genre: Kunstmusikk :: Klassisk  


Blant annet finner du:
Norsk suite og Partita av Bjarne Brustad, Skinnvengbrev av Harald Lie, 3 Peer Gynt-salmer og Sonatine nr.2 av Harald Sæverud, Pastorale av Per Hjort Albertesen, Klaversonate av Arnljot Kjeldaas, Enstrøken D av Finn Arnestad, Arnberg-sanger av Øistein Sommerfeldt, Sonatine op.1, Sonate for solo bratsj og bratsj-sonatine av Finn Mortensen, 2 preludier av Gunnar Sønstevold, og Varianti per due pianoforti av Egil Hovland. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar