fredag 25. februar 2011

Markant og historisk

Her presenteres komposisjoner for sang og piano av Pauline Hall. Og det er en av våre mest markante og betydningsfulle komponister og administratorer i norsk musikkliv vi får høre musikk av her.

Nå er det ikke Pauline Halls mest kjente verk vi lytter til på denne platen. Likevel er det et fint møte med denne komponisten vi får oppleve.
Det er 22 sanger og fire pianostykker av den store kulturpersonligheten som er samlet på denne platen. Sangene er skrevet i Pauline Halls ungdomsår.
Om ikke innholdet er av det revolusjonerende slaget må det sies at de tre musikerne som bidrar ikke gjør skam på komponisten.
Tove Træsdal, mezzosopran - Per Arne Frantzen på piano og Ingrid Andsnes på piano viser frem et solid håndverk.
---
Sangeren Tove Træsdal har spesialisert seg på Lieder og kirkemusikk. Hun er utdannet sanger i Danmark og Sverige. Hun har holdt tallrike Lied-konserter, bl.a. ved Festspillene i Bergen, Den Gamle Logen og Universitetets Aula, Oslo og vært solist i mange oratoriefremførelser. Mangeårig medlem av Den Norske Operas ekstrakor.
Per Arne Frantzen er amanuensis i akkompagnement ved Norges Musikkhøgskole og er en av våre mest etterspurte kammermusikere, som har gjort en rekke innspillinger for radio, TV og på CD.
Ingrid Andsnes er blant våre fremste unge utøvere på klavér.

PAULINE HALL: «TIL EN KUNSTNER»
LL DISTRIBUTION (2010) PRO-0110
Genre: Kunstmusikk - Spilletid: 57:16

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar