onsdag 14. januar 2015

Banebrytende verk

«Into the Void» er skrevet spesielt for Det Norske Blåseensemble og POING av komponisten Eivind Buene. Tittelen antyder det rommet som oppstår der noter og tekst slutter, og hvor samspillet mellom musikere fortsetter. Det er på denne måten verket har vokst frem, organisk, i en atmosfære av prøving og feiling, utforskning og læring.

Det er et spennende prosjekt komponist, musikere og dirigent har gitt seg i kast med. Resultatet er uforutsigbart og kan på mange måter slå alle veier. Men når man kobler et så dyktig improvisasjonsensemble og ett av landets fineste blåseorkestere og lar den dirigenten som har lengst fartstid innen ny musikk her i landet, får man et klingende resultat som fasinerer. Ordet void har et knippe forskjellige betydninger, blant annet tomrom og oppheve. Og personlig kobler jeg mer enn gjerne ordet oppheve på dette verket. Eivind Buene utfordrer på mange måter lytterens oppfattelse av "den riktige musikken". Noe av det klingende resultatet er provoserende, noe er forvirrende og noe er direkte vakkert. Man blir med andre ord tvunget til hele tiden å revurdere musikken som er i rommet. Egentlig er det genialt fordi man må oppheve sin egen oppfatning av "riktig musikk".
Into the Void fortjener mange runder på musikkanlegget, den blir nemlig aldri kjedelig!

Eivind Buene (f.1973)har skrevet for internasjonale ensembler og institusjoner som Ensemble Intercon-temporain, Birmingham Contemporary Music Group og Fondation Royaumont, og musikken hans er blitt fremført i konsertsaler som Centre Pompidou, Berlin Philharmonie og Carnegie Hall. Buene arbeider også med jevne mellomrom med improviserende musikere, og utvikler nye arbeider i skjæringspunktet mellom improvisasjon og klassisk notasjon.

POING har blitt nevnt som noen av de viktigste ambassadørene for samtidsmusikk ved at de siden starten har hatt en visjon om å bryte ned de tradisjonelle holdningene til klassisk og samtidsmusikk som en lite kommuniserende konsertform, samtidig som de aldri kompromitterer på å gå i helt dybden av musikken og fremførelsens kvalitet.

Det Norske BlåseensembleDen musikalske profilen til dette unike ensemblet spenner fra klassisk musikk til jazz, og orkesteret har to satsningsområder: historisk musikk, der stil-forståelse og fremføringspraksis utvikles og ivaretas, og sanntidsmusikk, der musikken skapes her og nå i grenselandet mellom improvisert og notert musikk. Det er ensemblets ambisjon å være banebrytende innenfor sistnevnte felt, noe som innbyr til grensesprengende musikalsk utfoldelse.

Eivind Buene:
Into the Void
LAWO Classics LWC 1068 (2014)
Genre: Samtidsmusikk

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar