onsdag 22. juli 2015

Yevgeny Sudbin: Krevende russiske klaverkonserter

Alexander Skrjabin (1871-1915) og Nikolaj Medtner (1880-1951) har mye av den samme musikalske bakgrunnen. De studerte begge under Taneyev på musikkonservatoriet i Moskva, og hadde blant annet samme klaverlærer. Begge var strålende pianister og likhetene i deres komposisjoner er mange. Her får vi høre en god solist, et godt orkester og en god dirigent, men det blir ikke helt innertier for denne innspillingen.
Det er egentlig bare siste sats i Medtners konsert som virkelig får satt seg. Da får vi 19 minutter der absolutt alt fungerer. Jeg kunne ønsket en litt mindre svevende innledning av konserten, og den halvannet minutt lange andresatsen kunne vært presentert med enda mer karakter.
De to russiske komponistenes musikk flyter og er i utgangspunktet vanskelig å få tak på - og solist og orkester lykkes godt med store deler av formidlingen. Sudbins presentasjon av solopartiene i Skrjabins konsert er også av det særs gode. Her har man en solostemme som på mange måter går sine egne veier, uten noe godt ankerfeste i verkets form. Om man hadde klart å hente fram de fine kontrasterende innsatsene - spesielt i blåserpartiene i denne konserten, ville helhetsinntrykket vært strålende. For Skrjabins klaverkonsert ypper til kammermusikalske innslag - det hadde vært vidunderlig om de kom enda bedre frem.
Dette er altså en flott innspilling med to verk som trenger med enn en gang spilleren, fordi det er musikk som krever en god del - også av lytteren.

På platen:
Alexander Skrjabin: Klaverkonsert i fiss-moll op.20
Nikolaj Medtner: Klaverkonsert nr.3 «Ballade» op.60

YEVGENY SUDBIN: Klaverkonserter av Skrjabin og Medtner.
Bergen Filharmoniske orkester - Andrew Litton
BIS-2088 (2014)
Genre: Klassisk

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar