lørdag 19. mars 2011

En lutt til begjær

Rolf Lislevand er en av landets fremste musikere, og ikke minst en av de virkelig store internasjonale luttspillere. I nåtiden, et sært, men vakkert instrument. Og med denne innspillingen formidler Lislevand noe av lutt-tradisjonen på en fremragende måte.