mandag 30. mai 2005

Berettiget oppsikt

Det er distinkt, varmt, vilt og sart spill det Svensk kammerorkester under ledelse av Thomas Dausgaard varter opp med på denne innspillingen. Dausgaard klarer å få fram det fineste i sine svenske musikere, så denne lytteropplevelsen er virkelig av det minneverdige slaget.

søndag 29. mai 2005

Ungdommelig friskt

Det er lett å få opp entusiasmen for denne innspillingen av to sentrale Geirr Tveitt-verk. Rett og slett fordi Stavanger Symfoniorkester under ledelse av Ole Kristian Rud er i praktslag. Likedan kan sies om innspillingens to solister, pianistene Nils Mortensen og Sveinung Bjelland. Det er 15 år som skiller de to verkene, og det er betagende å lytte til den utviklingen komponisten har i sin instrumentering.