lørdag 17. september 2005

...dit ingen ting når...

Tidvis små bølger - tidvis store bølger. Impulsene slår inn over tørt land, utforsker hver minste grop, gir næring til et hvert organisk element, og utsletter sin egen lille verden - før det begynner på nytt igjen.

fredag 9. september 2005

Nyt musikken!

Truls Mørk gir noe av sitt beste i tre sentrale verk fra cellolitteraturen. Medmusiseringen besørges av et fransk topporkester ledet av Paavo Järvi.