søndag 26. februar 2023

Gitaristisk spenn


 Gitaristen Stein-Erik Olsen er ute med en ganske så fascinerende plate, der musikkens tilkomst spenner fra 1950 til 2019. To riktig så toneangivende komponister innen gitarlitteraturen er med, samt vår egen Ketil Hvoslef.

fredag 17. februar 2023

Den tonale samtid


 Finske Olli Mustonen (f. 1967) er nok for de aller fleste godt kjent som en av nordens virkelig fine pianister. At han også har tatt tak i komposisjonkunsten er absolutt av det positive slaget.

fredag 10. februar 2023

Forrykende og sensuelt!


 Det er noe med tangoen. Den griper faktisk i sjela di og både røsker og forfører. Og når det gjøres av en viss herr Per Arne Glorvigen får du som lytter, den absolutte inderligheten i musikken som presenteres.

torsdag 2. februar 2023

Tid for å lytte...og undres


 Henrik Hellsteinius (f. 1963) går dypt inn i en setting rundt lyder, språk og musikk. Han stiller spørsmål rundt kombinasjoner av det som oppfattes av øret, og hvordan forskjellige elementers betydning endrer seg når ting forskyves og bearbeides. Her er det med andre ord tid for å lytte...og undres.