tirsdag 21. juni 2016

Den store klangen

Dan Styffe serverer atter en gang glimrende spill på sin kontrabass. På denne platen har han med seg to originalverk av Arne Nordheim (1931-2010) og fire verk som opprinnelig er skrevet for cello.

torsdag 9. juni 2016

Personjoikens «Requiem»

Da John Paulsen døde i 1991, fikk kunstformen personjoik stempelet «utdødd», men Ola Graff - som er konservator i nordnorsk folkemusikk - fikk samlet inn en rekke joiker fra den sjøsamiske tradisjonen. Kulturskatter man trodde var tapt for alltid. Og nå har musikeren og komponisten Kristine Hansen Nordgaren analysert fem av disse joikene - og resultatet er «Snefjord».

lørdag 4. juni 2016

Fiolinistisk!

Vilde Frang hadde en pangdebut med Berlin-filharmonikerne 1. mai i Røros kirke. Med innspillingen av fiolinkonsertene til Erich Wolfgang Korngold (1897-1957) og Benjamin Britten (1913-1976) legger hun nok en musikalsk byggekloss i det som kan blir et utrolig musikalsk liv.