onsdag 14. januar 2015

Banebrytende verk

«Into the Void» er skrevet spesielt for Det Norske Blåseensemble og POING av komponisten Eivind Buene. Tittelen antyder det rommet som oppstår der noter og tekst slutter, og hvor samspillet mellom musikere fortsetter. Det er på denne måten verket har vokst frem, organisk, i en atmosfære av prøving og feiling, utforskning og læring.