lørdag 19. desember 2009

En fasinerende cd-samling

Halgeir Schiagers store serie med orgelmusikk av Gustav Merkel (1827- 1885) er nå utgitt - og her er det bare å bøye seg i støvet over store tolkninger.
Merkel representerer en saksisk orgeltradisjon med tyngdepunkt i Dresden og Leipzig, godt integrert i en midttysk tradisjon. Mens Merkels komposisjonsformer er preget av konservativ forsiktighet, er hans utnyttelse av orgelet mer nyansert enn mange samtidige komponisters. Dette skyldes innflytelsen fra samtidens orgler som i sin klanglige oppbygning var påvirket av orkesterklangen på 1800-tallet. Det gjorde seg utslag i flere orkesterimiterende, mer voluminøse og mindre overtonerike stemmer. Samtidig ble det vanlig med stadig registreringsendringer under spill, noe Merkel benyttet seg av i sine orgelkomposisjoner.

torsdag 17. desember 2009

Fin tubaoppfølger


 Igjen overbeviser tubaisten Øystein Baadsvik. Denne gangen med ny musikk for brassens store instrument. Komponister som bidrar er Jan Sandström (f. 1954), Kalevi Aho (f. 1949) og Fredrik Högberg (f. 1971).

torsdag 10. desember 2009

Unikt dokument

Svein Bjørkøy -sang, Morten Carlsen -bratsj, Jorunn Marie Bratlie -klaver og Tor Espen Aspaas -klaver er representert på denne meget informative og gode trippel-cd'en.
Musikken er meget godt formidlet og har en rekke spennende verk inkludert.

torsdag 3. desember 2009

Musikalsk autoritet


Om man ikke visste bedre, skulle man tro Hanns Eisler hadde skrevet denne musikken spesielt for Anne Lise Berntsen . Stemmen hennes har en musikalsk autoritet som så til de grader faller naturlig i denne musikken som Berthold Brecht har satt tekster til.