torsdag 6. september 2018

Gode melodiske høydepunkter

Norske kor er dyktige, og mange av dem befinner seg helt i det øverste sjiktet i europeisk målestokk. På platen «Himmeldraumen» møter vi prosjektkoret Via Vitae, som er satt sammen av gode amatører, samt musikkstudenter fra hele landet. Resultatet er overbevisende i den første delen av plata.

Som sagt, her aner vi et dyktig kor, som behersker deler av det som er av musikk på denne platen. Og det formidles tidvis godt.
Det er en særdeles lovende start koret serverer i «Barcarole», skrevet av korets dirigent Lars Kristian Håkestad Eliassen. Og det er spesielt i de rolige melodiske partier at farger og klang kommer til sin rett i dette koret.
Et annet særdeles fint musikalsk møte er «Voice of Autumn» der musikken er skrevet av Jackson Hill. Igjen viser koret at de behersker de litt skjøre og fine klangene som bygges.
Merkelig nok er det de «nesten-tradisjonelle» kristne sangene som faller litt igjennom. Kanskje er det fordi klangbildet ikke er så interessant som de to forannevnte stykkene.
I Edward Elgars «Lux Aeterna» avdekkes litt av korets svakhet, spesielt i diksjon og ansatser, der det blir i overkant hardt til tider, noe som ikke er optimalt.
Koret ble stiftet i 2004 med utspring fra Ung Kirkesangs korsommerskole.

VIA VITAE: «Himmeldraum»
Dirigent: Lars Kristian Håkestad Eliassen
Grong Musikkproduksjon GMP17015 (2018)
Spilletid: 43.13

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar