lørdag 16. januar 2021

Sinding og fiolinen


 Christian Sinding (1856-1941) var spådd en stor fremtid rundt 1900-tallet. Spesielt hans sanger og små pianostykker gjorde ham til Edvard Grieg og Johan Svendsens etterfølger. Men slik gikk det ikke for den norske fiolinisten, pianisten og komponisten.


Noe av grunnen kan være at hans blikk som var rettet mer inn mot det sentraleuropeiske tonespråket, enn å gjøre et ærlig forsøk på å skape seg et eget språk innen musikken, slik både Grieg og Svendsen hadde klart før ham.

Sinding har en rik produksjon i de forskjellige sjangere, Konserter, symfonier, en opera, en rekke pianostykker og ikke minst de tidligere nevnte sangene - over 250 i alt. 

På denne platen er det fiolinen som er i sentrum. Vi får stifte bekjentskap med hans fiolinsonate i E-dur, hans suite i g-moll, samt en rekke mindre verk og samlinger for fiolin og piano. Personlig er jeg svak for «Legende» op.46 som er med på platen.

Mye av det som er med på platen peker som sagt sørover - og inne i den tyske romantikken. At Sinding mot slutten av livet meldte seg inn i Nasjonal Samling, gjorde ikke ettermælet hans noe lysere, noe som selvsagt la en demper på framførelser av hans musikk i etterkrigstidens Norge.

Likevel - dette er hyggelig - om enn ikke revolusjonerende musikk som presenteres på denne dobbelt-cd'en. Og spillet til musikerne Jonas Båtstrand på fiolin og Jørn Fossheim på piano er av det solide og gode slaget. De server den virtuose musikken på meget fint vis på denne platen.

Men alt i alt er dette en plate som ikke dytter nevneverdig på min interesse for denne komponisten. Jeg har større sans for hans første symfoni (i d-moll), samt pianokonserten og ikke minst de foran nevnte sangene, der Per Vollestad har gjort tre flotte innspillinger av noen av disse.

På platen:
Vier Stücke, Op. 61
2 Romanzen, Op. 79
Vier Stücke, Op. 81
Suite en sol-mineur, Op. 96
Legende, Op. 46
Quatre Morceaux, Op. 43
Sonate i E-dur, Op. 27

CHRISTIAN SINDING: Verk for fiolin og piano
Jonas Båtstrand, fiolin - Jørn Fossheim, piano
Simax Classics PSC 1362 (2020) (2 cd)
Spilletid: 122:58


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar