tirsdag 8. september 2015

Dyktig pianist med folketoner

Ingfrid Breie Nyhus er nysgjerrig. Denne platen er den andre delen av stipendiatprosjektet «Tradisjoner på spill». Her kombinerer hun de små klaverstykkene som utgjør Olav Kiellands «Villarkorn» op.13, og ny musikk basert på «Draumkvedet» av Erik Dæhlin (f. 1976).

Det er gamle arkivopptak fra 1937 som danner grunnlaget og utgangspunktet for Erik Dæhlins bidrag på denne platen, og selv om hans musikalske behandling av «Draumkvedet» er interessant nok, sliter jeg litt med å se sammenhengen - eller referanser opp mot Olav Kiellands barnlige småstykker.
Isolert sett er begge verk gode. Kiellands musikk er her av det enkle slaget, som har folketonen som et trygt utgangspunkt. Jeg liker også Nyhus sin versjon, blant annet hennes tempivalg. Musikken låter på den måten enda litt friskere enn for eksempel Eva Knardahls versjon fra 1980-tallet.
Jeg tok meg også den frihet å sette sammen Dæhlins bidrag på denne platen til ett verk, noe som for undertegnede ga en sterkere opplevelse av de gamle opptakene som han her har behandlet.
Integreringen av Dæhlin og Kielland blir - for meg - litt for kunstig i denne sammenhengen, men hver for seg er opplevelsen av de to komponistenes musikk meget god.

INGFRID BREIE NYHUS: «Stille-stykkje»
LabLabel 2015 (2015)
Genre: Klassisk/samtidsmusikk


 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar