onsdag 16. september 2015

Unik musikkhistorie på cd

«Susceptione Sanguinis Christi», syklusen for tidebønnene, på norsk kalt «Fingergull-officiet», ble skrevet mellom 1250-1275, trolig for Nidarosdomen. Derfor er denne innspillingen av den drøyt 700 år gamle musikken viktig for norsk musikkhistorie.

I 1165 ankom en dråpe av Kristi blod i Nidaros. Det var Norges andre erkebiskop, Eystein Erlendsson (1161 – 1188), som brakte relikviet til erkebispesetet,  og hvis informasjonen om at hellig blod-relikvien ankom Nidarosdomen er korrekt, er Nidaros blant de tidligste steder med en slik prominent relikvie.
Det er Schola Sanctae Sunnivae under ledelse av Anne Kleivset som fremfører denne unike musikksamlingen, som kun befinner seg på 10 pergamentblader og er altså restene av gamle tidebønner.
Det er et godt stykke arbeid som ligger bak denne innspillengen. Derfor er det godt å høre at det er et fremragende kvinnekor som formidler denne på mange måter fasinerende musikken. Klangene og renheten i musikken er en nytelse å høre, og når korets stemmer forvaltes på den sedvanlige gode måten av Lindberg Lyd, er dette nok en innspilling man trygt kan ha i hylla.
Historisk sett er «Fingergullofficiet» det eneste officium fra norsk middelalder som er bevart i sin helhet. Derfor sendes det en stor blomsterbukett til både dirigent, sangere og plateselskap for at man har lydfestet dette for ettertiden.
I dag har Fingergullrelikvien forsvunnet fra Nidaros, og mange oppfatter den middelalderske relikvie-kulten som noe hedensk og verdensfjernt. Men uansett er både historien og sangen av det gode slaget.
Det medfølger også et fint cd-hefte, med sangtekster og rikholdig informasjon.

«FINGERGULL - IN FESTO SUSCEPTIONIS SANGUINIS DOMINI»
Schola Sanctae Sunnivae, Anne Kleivset - dirigent
2L -114-SACD (2015)
Genre: Klassisk middelaldermusikk

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar