søndag 16. februar 2020

Musikalsk dissekrering

For snaut to år siden kom det en plate med musikk av Julian Skar (f. 1981). Exhaust/Renew I-IV er musikk jeg hørte på, la vekk og tok frem igjen med ujevne mellomrom. Musikken er - mildt sagt - spesiell, der både musikere og lyttere blir satt på prøve. Og så kan man jo spørre seg; Hva er det dette egentlig handler om?

Komposisjonen(e) virker på meg som et spennende byggverk - der det begynner i det små, for å utvikle seg til et kompleks, men også uryddig byggverk. Byggverk som rives ned - igjen og igjen - og bygges opp på nytt med både nye og delvis gjenkjennede temaer. Og jeg skal med en gang innrømme at jeg har lest teksten i cd-heftet flere ganger under lyttingene, for å finne litt av essensen Julian Skar bretter ut med sin musikk. Og cd-heftet er nok et godt tips for å begynne å nærme seg denne musikken.
«Meningen med livet» er en yndet diskusjon - og med Skars verk kan man komme langt ved å stille spørsmålet «Meningen med lyd og klang - altså musikk - eller anti-musikk»?
Denne medfølgende teksten hjalp undertegnede til å kanskje forstå noe av meningen bak verket:
"De musikalske elementene blir til når komponisten  dissekerer sin egen musikalitet i en gnagende konflikt mellom intuisjon og formalisering. Samspillet mellom menneske og maskin – improvisasjon og skrevet musikk." 

Når det er sagt - musikerne på denne produksjonen er av det spesielt dyktige slaget. Her møte vi pianist Ingrid Andsnes, som har en solistisk rolle i dette verket som er firedelt. Første del er solo piano - andre del er en trio - tredje del sen septett, mens et lite orkester (hele Ensemble Ernst) blir med i den fjerde og siste delen.
Og i den grad man skal ha en slags nesegrus musikalsk beundring er det nettopp musikerne som fortjener det. Det må være avsinding vanskelig å tilnærme seg denne musikken - men likevel så klarer musikerne i Ensemble Ernst å formidle klanger og rytmer så man sitter i sofaen og nikker anerkjennende. Men jeg skal innrømme det tok tid!

JULIAN SKAR: «Exhaust/Renew I-IV»
Ingrid Andsnes (piano), Ensemble Ernst - Thomas Rimul (dirigent)
Aurora ACD 5094 (2018)
Spilletid:  53:15

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar