fredag 27. mars 2020

En av de virkelig gode...

«Coro per voci e strumento» fra 1976 av Luciano Berio (1925-2003) er et gedigent verk. Det har så mange fasetter i seg at det krever utrolig dyktige utøvere. Det er vel bare spilt inn tre ganger tidligere - av Leif Segerstam, Pierre Boulez og ikke minst komponisten selv. Og nå kaster Grete Pedersen seg inn i denne verden - og sammen med sitt kjære solistkor og Kringkastingsorkesteret gis det her en framførelse som enkelt sagt er imponerende.

Det er mye fint å ta tak i på denne versjonen av «Coro». Solistiske innslag - både instrumentale og vokale - framføres med innlevelse, perfekt intonasjon og ikke minst god diksjon, noe som dette verket i all sin kompleksitet krever. Berios verk er et nett av klanger, farger og rytmer som krever musikalsk disiplin - noe utøverne i Det Norske Solistkor og Kringastingsorkesteret til fulle behersker. Grete Pedersens ledelse vitner om et fantastisk godt øre i klangbehandling og balanse mellom stemmer og instrumenter, så for oss i godstolen blir dette en musikalsk opplevelse av de virkelig sjeldne med et verk som tåler mange gjennomlyttinger. Dette er en slags form for musikkdramatikk som er meget godt skrevet - og meget godt utført.

Som en slags bonus har man tatt med «Cries of London» fra 1976. De sju korte stykkene er skrevet for åtte stemmer, og er i likhet med «Coro» tidvis komplekse - spesielt i rytmikk og ikke minst i taktinndeling - noe som krever nitidig innøving av de dyktige sangerne.
De to verkene preges av korister og instrumentalister med stort musikalsk overskudd - samt full kontroll både over det komplekse notebildet - og ikke minst musikerens og sangerens egen plassering i dette fantastiske lydbildet Luciano Berio har skapt.
Takk!

LUCIANO BERIO: «Coro & Cries of London»
Det Norske Solistkor
Kringkastingsorkesteret
Dirigent: Grete Pedersen
BIS-2391 (2020)
Spilletid: 73:28

Undertegnede er for tiden tilknyttet NRK Klassisk som vikar.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar