torsdag 1. oktober 2015

Naturhornets klanger

Å spille på et naturhorn er ikke noe man bare begynner med. Nå har Det Norske Blåseensemblets hornist Steinar Granmo Nilsen viet naturhornets klanger på en plate med romantiske hornkonserter. Resultatet er fasinerende.

Komponistene er Franz Danzi (1763-1826), Ferdinand Ries (1784-1838) og Nikolaus von Krufft (1779-1818), hvilket ikke er det aller viktigste med denne platen. Flott at disse tre herrer laget musikk for horn, men det er det klingende opplevelsen som lytteren sitter igjen med som er virkelig av stor beholdning.
I forhold til et vanlig horn har ikke naturhornet ventiler - noe som ikke gjør det direkte enkelt å traktere dette instrumentet, der man altså bruker overtonene. Den utmerkede hornist har sågar laget en egen video som forklarer mange av utfordringene.
De tre hornsonatene som Nilsen har tatt med på denne platen tilhører alle komponister som på mange måter kom i skyggen av blant annet Beethoven. Men når man først gir denne musikken tid, så opplever man også her at dette er musikk av stor verdi - både som en estetisk opplevelse og som underholdning.
Klangen på de forskjellige tonene er ikke slik vi er vant til at de skal klinge, men å oppdage noe mer enn hva vi til daglig lener ørene våre på er jo noe som beriker våre musikalske lytterstunder.
Steinar Granmo Nilsen har med seg Kristin Fossheim på fortepiano. De to gir deg som lytter en meget spennende, uvanlig og god opplevelse.
Et informativ cd-hefte er med å gjøre dette til en fin musikkstund.

På platen:
Ferdinand Ries: «Grande Sonate F-dur» op.34 (1811)
Franz Danzi: «Sonate Ess-dur» op.28 (1804)
Nikolaus von Krufft: «Sonata E-dur» (1812)

STEINAR GRANMO NILSEN & KRISTIN FOSSHEIM: Early Romantic Horn Sonatas
2L 113 (2015)
5.1 DTS HS & 2.0 LPCM
Genre: Klassisk

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar